• 14.623.355

  Uvoz robe

  I-IX, 2019.

 • 8.662.986

  Izvoz robe

  I-IX, 2019.

 • -5.960.369

  Vanjskotrgovinski robni bilans

  I-IX, 2019.