Sadržaj

Kontakti i lokacija

13.1.2000

Lokacija

Agencija za statistiku BiH

Adresa 1:
Zelenih beretki 26
71 000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Adresa 2:
Ferhadija 11
71 000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 911 911
Fax: +387 (33) 220 622
Web: www.bhas.gov.ba

Direktor
Dr. sc. Velimir Jukić
Ured direktora:
Telefon: +387 (33) 911 911
E-mail: bhas@bhas.gov.ba 

Zamjenici direktora
Fadil Fatić
Telefon: +387 (33) 911 912

Mr. Miljan Popić
Telefon: +387 (33) 911 911

Kontakt za medije i korisnike
E-mail: info@bhas.gov.ba

Odjeljenje za međunarodnu saradnju
Jasna Samardžić
Telefon: +387 (33) 911 923
E-mail: medjunarodna@bhas.gov.ba


Kontakti