Vijesti

Bosna i Hercegovina u brojevima 2019

Agencija za statistiku BiH objavila godišnju publikaciju „Bosna i Hercegovina u brojevima 2019“

7.2.2020

Image Title

U publikaciji su, na jednom mjestu, prezentirani posljednji dostupni statistički podaci o Bosni i Hercegovini kao što su teritorija; stanovništvo; životni standard; industrija,  vanjska trgovina, obrazovanje; kultura i umjetnost; tržište rada; cijene; statistika distributivne trgovine; građevinarstvo; saobraćaj; poštanske usluge; telekomunikacije; turizam, okoliš, poljoprivreda i šumarstvo.

Osim toga, prvi put ove godine Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa Centralnom bankom BiH, objavljuje i statistiku vladinih finansija.

Link na publikaciju