• -0,80%

  Stopa promjene indeksa proizvođačkih cijena industrije

  X-20/X-19

 • 0,70%

  Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena

  X-20/IX-20

 • -1,2%

  Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena

  VIII-20/VIII-19