• 0,80%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  V-19/V-18

 • 0,70%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  III-19/III-18

 • 1,50%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  III-19/III-18