• Prosječna neto plaća

  916 KM

  Prosječna neto plaća

  IX-2019

 • Indeks industrijske proizvodnje

  -7,4%

  Indeks industrijske proizvodnje

  IX-19/IX-18

 • CPI

  0,30%

  Stopa promjene indeksa cijena (CPI)

  IX-19/IX-18

 • BDP

  2,60%

  Bruto domaći proizvod (BDP)

  II-19 /II-18

 • Population

  3.531.159

  Populacija

  2013

Godišnji indikatori

 • 15,70%

  Stopa nezaposlenosti po ILO definiciji (ARS)

  2019

 • 35,50%

  Stopa zaposlenosti po ILO definiciji (ARS)

  2019

 • 28.555

  Živorođeni u BiH

  2018

 • 36.305

  Umrli u BiH

  2018

 • 33.408 KM

  Bruto domaći proizvod (GDP) u milionima KM

  2018

 • 9.556 KM

  Bruto domaći proizvod po stanovniku (GDP/C) u KM

  2018

 • 1 419,48 KM

  Prosječni mjesečni izdaci za potrošnju po domaćinstvu

  2015

 • 11.900.289

  Izvoz robe u hiljadama KM

  2018

 • 19.270.086

  Uvoz robe u hiljadama KM

  2018

 • -7.369.797

  Vanjskotrgovinski bilans u hiljadama KM

  2018