• Uvoz robe

  1.236.313

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I, 2020.

 • Izvoz robe

  856.049

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I, 2020.

 • Prosječna neto plaća

  951 KM

  Просјечна нето плата

  XII-2019

 • Indeks industrijske proizvodnje

  -5,1%

  Индекс индустријске производње

  XII-19/XII-18

 • CPI

  0,30%

  Стопа промјене индекса цијена (CPI)

  XII-19/XII-18

 • BDP

  2,60%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  III-19 /III-18

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Годишњи индикатори

 • 921 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2019

 • 15,70%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019

 • 35,50%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019

 • 28.555

  Живорођених у БиХ

  2018

 • 36.305

  Смрти у БиХ

  2018

 • 33.408 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2018

 • 9.556 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2018

 • 1 419,48 KM

  Просјечни мјесечни издаци за потрошњу по домаћинству

  2015

 • 11.900.289

  Извоз робе у хиљадама КМ

  2018

 • 19.270.086

  Увоз робе у хиљадама КМ

  2018