• Prosječna neto plaća

  932 KM

  Просјечна нето плата

  VII-2019

 • Indeks industrijske proizvodnje

  -4,7%

  Индекс индустријске производње

  VII-19/VII-18

 • CPI

  0,50%

  Стопа промјене индекса цијена (CPI)

  VII-19/VII-18

 • Uvoz robe

  11.524.418

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I-VII, 2019.

 • Izvoz robe

  6.835.054

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I-VII, 2019.

 • BDP

  3,00%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  IV-18 /IV-17

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Годишњи индикатори

 • 9.556 KM

  БДП пер цапита (ГДП / Ц) у КМ

  2018

 • 33.408 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2018

 • 36.305

  Смрти у БиХ

  2018

 • 28.555

  Живорођених у БиХ

  2018

 • 1 419,48 KM

  Просјечни мјесечни издаци за потрошњу по домаћинству

  2015

 • -7.369.797

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2018

 • 19.270.086

  Увоз робе у хиљадама КМ

  2018

 • 11.900.289

  Извоз робе у хиљадама КМ

  2018

 • 879 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2018

 • 34,30%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2018