• Uvoz robe

  2.837.941

  Увоз робе (мил. КМ)

  I-II, 2019.

 • Izvoz robe

  1.781.497

  Извоз робе (мил. КМ)

  I-II, 2019.

 • Prosječna neto plaća

  913 KM

  Просјечна нето плата

  I-2019

 • Indeks industrijske proizvodnje

  -2,20%

  Индекс индустријске производње

  I-19/XII-18

 • CPI

  0,10%

  Стопа промјене индекса цијена (CPI)

  I-19/XII-18

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

 • BDP

  3,20%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  III-18 /III-17

Годишњи индикатори

 • -7.369.797

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2018

 • 19.270.086

  Увоз робе у хиљадама КМ

  2018

 • 11.900.289

  Извоз робе у хиљадама КМ

  2018

 • 879 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2018

 • 1 569,33 KM

  Просјечни мјесечни издаци за потрошњу по домаћинству

  2015

 • 30.200

  Живорођених у БиХ

  2017

 • 8.941 KM

  БДП пер цапита (ГДП / Ц) у КМ

  2017

 • 31.332 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2017

 • 37.979

  Смрти у БиХ

  2017