• CPI

  -1,20%

  Стопа промјене индекса цијена (CPI)

  VIII-20/VIII-19

 • Uvoz robe

  10.840.348

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I-VIII, 2020

 • Izvoz robe

  6.599.919

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I-VIII, 2020

 • Prosječna neto plaća

  965 KM

  Просјечна нето плата

  VII-2020

 • Indeks industrijske proizvodnje

  -9,2%

  Индекс индустријске производње

  VII-20/VII-19

 • BDP

  2,0%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  I-20 /I-19

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Годишњи индикатори

 • -8.006.020

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2019

 • 19.498.585

  Увоз робе у хиљадама КМ

  2019

 • 11.492.565

  Извоз робе у хиљадама КМ

  2019

 • 921 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2019

 • 35,50%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019

 • 15,70%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019

 • 9.556 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2018

 • 33.408 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2018

 • 36.305

  Смрти у БиХ

  2018

 • 28.555

  Живорођених у БиХ

  2018