• Prosječna neto plaća

  899 KM

  Просјечна нето плата

  XI-2018

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

 • Indeks industrijske proizvodnje

  -1,90%

  Индекс индустријске производње

  XI-18/X-18

 • Uvoz robe

  17.742.584

  Увоз робе (мил. КМ)

  I-XI , 2018.

 • Izvoz robe

  10.972.291

  Извоз робе (мил. КМ)

  I-XI , 2018.

 • CPI

  0,10%

  Стопа промјене индекса цијена (CPI)

  XI-18/X-18

 • BDP

  3,20%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  III-18 /III-17

Годишњи индикатори

 • 1 569,33 KM

  Просјечни мјесечни издаци за потрошњу по домаћинству

  2015

 • 30.200

  Живорођених у БиХ

  2017

 • 8.987.196

  Извоз робе у хиљадама КМ

  2017

 • 851 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2017

 • 8.941 KM

  БДП пер цапита (ГДП / Ц) у КМ

  2017

 • 31.332 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2017

 • 37.979

  Смрти у БиХ

  2017

 • 34,30%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2018

 • 18,40%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2018