• -2.512.736

  Спољнотрговински робни биланс

  I-IV, 2019.

 • 3.725.054

  Извоз робе

  I-IV, 2019.

 • 6.237.790

  Увоз робе

  I-IV, 2019.