• -2.096.088

  Спољнотрговински робни биланс

  I-IV, 2020

 • 3.324.694

  Извоз робе

  I-IV, 2020

 • 5.420.782

  Увоз робе

  I-IV, 2020