• 14.623.355

    Uvoz robe

    I-IX, 2019.

  • 8.662.986

    Izvoz robe

    I-IX, 2019.

  • -5.960.369

    Vanjskotrgovinski robni bilans

    I-IX, 2019.