• 16.332.041

  Увоз робе

  I-X, 2019.

 • 9.676.755

  Извоз робе

  I-X, 2019.

 • -6.655.286

  Спољнотрговински робни биланс

  I-X, 2019.