• -1.016.192

    Спољнотрговински робни биланс

    I-II, 2020.

  • -0,50%

    Стопа промјене индекса потрошачких цијена

    VI-19/V-19