• 11.524.418

  Увоз робе

  I-VII, 2019.

 • 6.835.054

  Извоз робе

  I-VII, 2019.

 • -4.689.364

  Спољнотрговински робни биланс

  I-VII, 2019.