• 8.020.877

    Uvoz robe

    I-VI, 2020

  • 4.949.195

    Izvoz robe

    I-VI, 2020

  • -3.071.682

    Vanjskotrgovinski robni bilans

    I-VI, 2020