• 961 KM

  Просјечна нето плата у БиХ

  II-2021

 • 35,50%

  Стопа запослености

  2019

 • 15,70%

  Стопа незапослености

  2019