• -0,20%

    Стопа промјене индекса потрошачких цијена

    VIII-20/VII-20

  • -1,2%

    Стопа промјене индекса потрошачких цијена

    VIII-20/VIII-19