• -0,80%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  V-20/IV-20

 • -2,1%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  V-20/V-19

 • -1,80%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  V-20/V-19