• 932 KM

    Просјечна нето плата у БиХ

    VII-2019

  • 6.835.054

    Извоз робе

    I-VII, 2019.