• 0,80%

    Стопа промјене индекса потрошачких цијена

    X-19/IX-19

  • 16.332.041

    Увоз робе

    I-X, 2019.