• 0,80%

    Стопа промјене индекса потрошачких цијена

    IV-19/IV-18

  • 3.725.054

    Извоз робе

    I-IV, 2019.