• -0,30%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  XII-20/XII-19

 • -0,20%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  XII-20/XI-20

 • -1,6%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  XII-20/XII-19