• 19.498.482

  Увоз робе

  I-XII, 2019.

 • 11.492.472

  Извоз робе

  I-XII, 2019.

 • -8.006.010

  Спољнотрговински робни биланс

  I-XII, 2019.