• -1,50%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  IV-20/IV-19

 • -1,60%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  IV-20/III-20

 • -1,2%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  IV-20/IV-19