• 0,40%

    Стопа промјене индекса потрошачких цијена

    I-21/XII-20

  • 1.165.741

    Увоз робе

    I, 2021