• 1.236.313

  Увоз робе

  I, 2020.

 • 856.049

  Извоз робе

  I, 2020.

 • -379.937

  Спољнотрговински робни биланс

  I, 2020.