• 932 KM

  Просјечна нето плата у БиХ

  VII-2019

 • -0,40%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  VI-19/VI-18

 • -0,50%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  VI-19/V-19