• 10.840.348

  Увоз робе

  I-VIII, 2020

 • 6.599.919

  Извоз робе

  I-VIII, 2020

 • -4.240.429

  Спољнотрговински робни биланс

  I-VIII, 2020