• 12.321.033

  Uvoz robe

  I-IX, 2020

 • 7.575.056

  Izvoz robe

  I-IX, 2020

 • -4.745.977

  Vanjskotrgovinski robni bilans

  I-IX, 2020