• -6.370.954

  Спољнотрговински робни биланс

  I-XII, 2020

 • 10.515.296

  Извоз робе

  I-XII, 2020

 • 16.886.250

  Увоз робе

  I-XII, 2020