• 4,7%

  Лица (старости 18-24) које су раније напустиле школовање

  2020

 • 28,4%

  Образовно постигнуће у високом образовању, старосна група 30-34

  2020

 • 3,3%

  Учешће одраслих (старости 25-64) у цјеложивотном учењу

  2020