• Uvoz robe

    11.681.939

    Uvoz robe (hilj. KM)

    I-V, 2024

  • Izvoz robe

    6.640.291

    Izvoz robe (hilj. KM)

    I-V, 2024

  • Prosječna neto plaća

    1.374 KM

    Prosječna neto plaća

    IV-2024

  • CPI

    2%

    Inflacija (CPI)

    IV-2024/IV-2023

  • BDP

    1,1%

    Bruto domaći proizvod (BDP)

    Q1-2023/Q1-2022

  • Indeks industrijske proizvodnje

    -9,1%

    Indeks industrijske proizvodnje

    IV-2023/IV-2022

  • Population

    3.531.159

    Populacija

    2013

Godišnji indikatori

  • 13,2%

    Stopa zaposlenosti po ILO definiciji (ARS)

    2023

  • 41,5%

    Stopa nezaposlenosti po ILO definiciji (ARS)

    2023

  • 1 263KM

    Prosječne neto plaće za BiH u KM

    2023

  • 27 767 566

    Uvoz robe u hiljadama KM

    2023

  • -11 067 843

    Vanjskotrgovinski bilans u hiljadama KM

    2023

  • 16 699 723

    Izvoz robe u hiljadama KM

    2023

  • 41.296

    Umrli u BiH

    2022

  • 26.687

    Živorođeni u BiH

    2022

  • 13 263 KM

    Bruto domaći proizvod po stanovniku (GDP/C) u KM

    2022

  • 45 505 KM

    Bruto domaći proizvod (GDP) u milionima KM

    2022