• Prosječna neto plaća

  1.083 KM

  Просјечна нето плата

  IV-2022

 • CPI

  13,2%

  Инфлација (CPI)

  IV-2022/IV-2021

 • BDP

  7,5%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  Q4-2021/Q4-2020

 • Indeks industrijske proizvodnje

  7,2%

  Индекс индустријске производње

  XII–2021/XII–2020

 • Uvoz robe

  19.441.403

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I-XI, 2021

 • Izvoz robe

  12.891.542

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I-XI, 2021

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Вијести

Годишњи индикатори

 • 39,6%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2021

 • 17,4%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2021

 • 9 858 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2020

 • 34 255 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2020

 • 998 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2021

 • 44 427

  Смрти у БиХ

  2020

 • 27 255

  Живорођених у БиХ

  2020

 • -6 370 954

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2020

 • 16 886 250

  Увоз робе у хиљадама КМ

  2020

 • 10 515 296

  Извоз робе у хиљадама КМ

  2020