Sadržaj

Kodeks prakse evropske statistike

13.01.2000.

KODEKS PRAKSE EVROPSKE STATISTIKE

16. novembar 2017.


Kodeks prakse evropske statistike osnov je zajedničkog okvira kvalitete Evropskog statističkog sistema. Riječ je o autonomnom instrumentu zasnovanom na 16 načela koja obuhvaćaju institucijsko okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate. Za svako od načela skup pokazatelja dobre prakse i standarda pruža smjernice za ocjenu primjene Kodeksa, čime se povećava transparentnost Evropskog statističkog sistema.


Statistička tijela, koja obuhvaćaju statističko tijelo Evropske unije (Eurostat), nacionalne statističke urede i druga nacionalna tijela nadležna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju evropske statistike, obavezuju se pridržavati Kodeksa prakse.


Nezavisni savjetodavni odbor, Evropski savjetodavni odbor za upravljanje statističkim podacima (ESGAB, Odbor), pruža pregled Evropskog statističkog sistema s obzirom na provedbu Kodeksa prakse. Odbor svake godine analizira ukupnu provedbu Kodeksa prakse u statističkom tijelu Evropske unije (Eurostatu) i Evropskom statističkom sistemu te daje preporuke o prikladnim mjerama za olakšavanje provedbe Kodeksa prakse, o načinima informisanja korisnika i pružalaca podataka o njemu i preporuke o njegovim mogućim ažuriranjima.


Ovo izdanje iz 2017. drugo je revidirano izdanje Kodeksa prakse koji je izvorno donesen 2005. U ovom se izdanju odražavaju najnovije promjene i inovacije u razvoju, proizvodnji i diseminaciji službenih statistika u Evropskom statističkom sistemu i izvan njega, kao što su pojava novih izvora podataka, upotreba novih tehnologija, modernizacija pravnog okvira te rezultati stručne revizije provedbe Kodeksa prakse.


Rječnik sa objašnjenjima glavnih pojmova iz Kodeksa prakse dostupan je na internetu: