Садржај

Кодекс праксе европске статистике

13.1.2000.

КОДЕКС ПРАКСЕ ЕВРОПСКЕ СТАТИСТИКЕ

16. новембар 2017.


Кодекс праксе европске статистике основ је заједничког оквира квалитете Европског статистичког система. Ријеч је о аутономном инструменту заснованом на 16 начела која обухваћају институционално окружење, статистичке производне процесе и статистичке резултате. За свако од начела скуп показатеља добре праксе и стандарда пружа смјернице за оцјену примјене Кодекса, чиме се повећава транспарентност Европског статистичког система.


Статистички органи, која обухваћају статистички орган Европске уније (Eurostat), националне статистичке уреде и другe националне органе надлежне за развој, производњу и дисеминацију европске статистике, обавезују се придржавати Кодекса праксе.


Независни савјетодавни одбор, Европски савјетодавни одбор за управљање статистичким подацима (ESGAB, Одбор), пружа преглед Европског статистичког система с обзиром на проведбу Кодекса праксе. Одбор сваке године анализира укупну проведбу Кодекса праксе у статистичком органу Европске уније (Eurostatu) и Европском статистичком систему те даје препоруке о прикладним мјерама за олакшавање проведбе Кодекса праксе, о начинима информисања корисника и пружалаца података о њему и препоруке о његовим могућим ажурирањима.


Ово издање из 2017. друго је ревидирано издање Кодекса праксе који је изворно донесен 2005. У овом се издању одражавају најновије промјене и иновације у развоју, производњи и дисеминацији службених статистика у Европском статистичком систему и ван њега, као што су појава нових извора података, употреба нових технологија, модернизација правног оквира те резултати стручне ревизије проведбе Кодекса праксе.


Рјечник са објашњењима главних појмова из Кодекса праксе доступан је на интернету: