• 9.088.017

  Izvoz robe (hilj. KM)

  I-VI, 2022

 • 13.699.193

  Uvoz robe (hilj. KM)

  I-VI, 2022

 • 14 273 529

  Izvoz robe u hiljadama KM

  2021