• 12.891.542

  Извоз робе

  I-XI, 2021

 • 19.441.403

  Увоз робе

  I-XI, 2021

 • -6.549.861

  Спољнотрговински робни биланс

  I-XI, 2021