• 8.749.299

  Извоз робе

  I-VIII, 2021

 • 13.290.361

  Увоз робе

  I-VIII, 2021

 • -4.541.062

  Спољнотрговински робни биланс

  I-VIII, 2021