• -9.104.099

  Вањскотрговински робни биланс (хиљ. КМ)

  I-X, 2023

 • 14.063.548

  Извоз робе (хиљ. КМ)

  I-X, 2023

 • 23.167.647

  Увоз робе (хиљ. КМ)

  I-X, 2023