• -0,30%

  Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena

  IV-21/III-21

 • 1,80%

  Stopa promjene indeksa proizvođačkih cijena industrije

  II-21/II-20

 • -1,7%

  Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena

  I-21/I-20