• 4,3%

  Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena

  X-21/X-20

 • 8,5%

  Stopa promjene indeksa proizvođačkih cijena industrije

  X-21/X-20

 • 2,0%

  Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena

  X-21/IX-21