• 11 196 KM

  Bruto domaći proizvod po stanovniku (GDP/C) u KM

  2021

 • 0,3%

  Inflacija (CPI)

  VIII-2022/VII-2022

 • -0,3%

  Stopa promjene indeksa proizvođačkih cijena industrije

  VIII-2022/VII-2022