• 10,6%

  Stopa promjene indeksa proizvođačkih cijena industrije

  XI-21/XI-20

 • 5,4%

  Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena

  XI-21/XI-20

 • 1,2%

  Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena

  XI-21/X-21