• 3,7%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  IV-2022/III-2022

 • 2,4%

  Инфлација (CPI)

  IV-2022/III-2022

 • 9 858 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2020