• 0,10%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  VII-21/VI-21

 • 1,9%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  VII-21/VII-20

 • 5,40%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  VI-21/VI-20