• 0,5%

  Инфлација (CPI)

  I-2023/XII-2022

 • -0,2%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  XII-2022/XI-2022

 • 11 196 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2021