• 10.548.336

  Izvoz robe (tis. KM)

  I-VII, 2022

 • 16.173.662

  Uvoz robe (tis. KM)

  I-VII, 2022

 • -4.611.176

  Vanjskotrgovinski robna bilanca (tis. KM)

  I-VI, 2022