Sadržaj

Kodeks prakse europske statistike

13.1.2000.

KODEKS PRAKSE EUROPSKE STATISTIKE

16. studenoga 2017.


Kodeks prakse europske statistike temelj je zajedničkog okvira kvalitete Europskog statističkog sustava. Riječ je o autonomnom instrumentu utemeljenom na 16 načela koja obuhvaćaju institucijsko okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate. Za svako od načela skup pokazatelja dobre prakse i standarda pruža smjernice za ocjenu primjene Kodeksa, čime se povećava transparentnost Europskog statističkog sustava.


Statistička tijela, koja obuhvaćaju statističko tijelo Europske unije (Eurostat), nacionalne statističke urede i druga nacionalna tijela nadležna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike, obvezuju se pridržavati Kodeksa prakse.


Neovisni savjetodavni odbor, Europski savjetodavni odbor za upravljanje statističkim podacima (ESGAB, Odbor), pruža pregled Europskog statističkog sustava s obzirom na provedbu Kodeksa prakse. Odbor svake godine analizira ukupnu provedbu Kodeksa prakse u statističkom tijelu Europske unije (Eurostatu) i Europskom statističkom sustavu te daje preporuke o prikladnim mjerama za olakšavanje provedbe Kodeksa prakse, o načinima informiranja korisnika i pružatelja podataka o njemu i preporuke o njegovim mogućim ažuriranjima.


Ovo izdanje iz 2017. drugo je revidirano izdanje Kodeksa prakse koji je izvorno donesen 2005. U ovom se izdanju odražavaju najnovije promjene i inovacije u razvoju, proizvodnji i diseminaciji službenih statistika u Europskom statističkom sustavu i izvan njega, kao što su pojava novih izvora podataka, upotreba novih tehnologija, modernizacija pravnog okvira te rezultati stručne revizije provedbe Kodeksa prakse.


Pojmovnik s objašnjenjima glavnih pojmova iz Kodeksa prakse dostupan je na internetu: