• 13 263 KM

    Bruto domaći proizvod po stanovniku (GDP/C) u KM

    2022