• 28 360

  Živorođeni u BiH

  2019

 • 19 633

  Sklopljeni brakovi u BiH

  2018

 • 3 531 159

  Stanovništvo BiH

  2013