• 3,6%

  Лица (старости 18-24) које су раније напустиле школовање

  2022

 • 28,6%

  Образовно постигнуће у високом образовању, старосна група 30-34

  2022

 • 1,8%

  Учешће одраслих (старости 25-64) у цјеложивотном учењу

  2022