• 4,9%

  Лица (старости 18-24) које су раније напустиле школовање

  2016

 • 23,10%

  Образовно постигнуће у високом образовању, старосна група 30-34

  2016

 • 2,6%

  Учешће одраслих (старости 25-64) у цјеложивотном учењу

  2016