• 17 493 GWh

  Бруто производња електричне енергије

  2019

 • 234.612.000 mil. Sm3

  Увоз природног гаса

  2019

 • 13.376.650 t

  Производња угља

  2019