• 16 874 GWh

  Бруто производња електричне енергије

  2020

 • 13.535.993 t

  Производња угља

  2020

 • 213.379.000 Sm3

  Увоз природног гаса

  2020