Sadržaj

Kontakti i lokacija

13.1.2000.

Lokacija

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Adresa 1:
Zelenih beretki 26
71 000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Adresa 2:
Ferhadija 11
71 000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Web: www.bhas.gov.ba

Ravnateljica
Vesna Ćužić
Ured ravnatelja:
Telefon: +387 (33) 911 911
Fax: +387 (33) 220 622
E-mail: bhas@bhas.gov.ba 
Životopis 

Zamjenici ravnatelja
Adnan Cerić
Telefon: +387 (33) 911 912

dr. Radmila Čičković
Telefon: +387 (33) 911 913

Kontakt za korisnike
Ivona Bulić
Telefon: +387 (33) 911 922
E-mail: info@bhas.gov.ba

Kontakt za medije
Mirsada Adembegović
Telefon: +387 (33) 911 925
E-mail: info@bhas.gov.ba

Pisarnica
Zlatan Bešić
Telefon: +387 (33) 911 926

Odjeljenje za međunarodnu suradnju
Jasna Samardžić
Telefon: +387 (33) 911 923
E-mail: medjunarodna@bhas.gov.ba

Podružnica Distrikt Brčko

Adresa:
Miroslava Krleže 1
76 100, Brčko
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (49) 941 440
Fax: +387 (49) 231 771
Web: www.bhas.gov.ba


Kontakti