Садржај

Статистички систем БиХ

7.6.2004.

Основни циљ статистике у БиХ јесте што објективније приказати стварно стање, дистрибуирати податке корисницима на неутралан и непристрасан начин, усредсредити се на појаве које су битне за органе који доносе одлуке и поштовати право грађана на приступ јавним информацијама

У БиХ постоје три статистичке институције. Према Закону о статистици, за ниво БиХ одговорна је Агенција за статистику БиХ (БХАС), а за ниво ентитета Федерални завод за статистику ФБиХ (ФЗС) и Републички завод за статистику РС (РЗСРС). Централна Банка БиХ (ЦББиХ) је одговорна за новчане статистике, билансе плаћања и друге финансијске статистике БиХ.

Дијаграм: Статистички систем БиХ

Статистички систем