Садржај

Извјештаји о раду

13.1.2000.

Извјештаји о раду Агенције за статистику БиХ

Секторска оцјена пословних статистика у БиХ

Извјештај о LFS анкети у БиХ

Прилагођена општа процјена државног стастистичког система БиХ