Садржај

Европски статистички систем (ESS)

13.1.2000.

Европски статистички систем (ESS) је партнерство између статистичког тијела Европске уније (Eurostat-а) и националних статистичких уреда и других државних органа одговорних у свакој држави чланици EU за развој, производњу и дисеминацију европске статистике. Радне методе су регулисане Уредбом (ЕC) бр. 223/2009 Европског парламента и Савјета.  Партнерство укључује земље ЕЕА и ЕFТА-е. Сврха европске статистичке сарадње је  да произведе  статистике високог квалитета  које ће бити гаранција да ће дисеминирани подаци бити поуздани и упоредиви и стога одговарајући за координисане активности институција у EU и на националном нивоу те за спровођење њихових политика.

Статистике EU се производе у оквиру статистичког петогодишњег програма усвојеног од стране Европског парламента и Савјета. Да би корисницима пружио детаљнији увид у ESS, објављује се годишњи извјештај о ESS са детаљнијим информацијама о најновијим иницијативама и развоју система.

Најважнији орган за доношење одлука у ESS-у је Европски одбор за статистички систем који разматра кључна стратешка питања ESS-а и пружа професионалне смјернице за развој, производњу и дисеминацију европске статистике. Одбор ESS је такође овлашћен за усвајање мјера за спровођење у области статистике. Састоји се од генералних директора националних статистичких уреда држава чланица, а предсједава Eurostat.

ESS такође координира свој посао са земљама кандидаткињама те на европском нивоу с осталим услужним дјелатностима, агенцијама Комисије, Европском банком и међународним организацијама као што су OECD, UN, Међународни монетарни фонд и Свјетска банка. 

Европски статистички систем преко својих интернетских страница нуди сљедеће:

  • занимљиве информације које се односе на све ESS партнере, као што су састанци, најаве догађаја и конференција, могућности за обуку, слободна мјеста и публикације;

  • корпоративне податке о ESS партнерима, као што су њихова организациона структура, подаци везани за менаџмент и практичне информације.

У наредним годинама европски статистички систем пролази кроз процес реформи који потиче из визије за сарадњу у европском статистичком систему до 2020. Процес реформи фокусира се на 5 области: 1) захтјеве корисника и сарадњу са заинтересованим странама, 2) квалитет, 3) нови извори података, 4) ефикасно и квалитетно осигурање статистичких производних процеса и 5) дисеминација и комуникација.

За више информација о ЕСС-у посјетите: