Vijesti

Hemikalije i otpad u Programu održivog razvoja do 2030. godine

U Sarajevu se održava trodnevni sastanak međunarodne ekspertske grupe „Hemikalije i otpad u Programu održivog razvoja do 2030. godine“. Organizatori sastanka su Agencija za statistiku BiH u ime Bosne i Hercegovine i UN Habitat.

11.02.2019.

Image Title

Međunarodna Ekspertska grupa raspravlja o ključnim metodološkim pitanjima za razvoj tri SDG indikatora za koje je potrebno definisati metodologije:

  • (11.6.1) Proporcija urbanog čvrstog otpada koji se redovno prikuplja i sa adekvatnim finalnim odlaganjem u ukupnom urbanom čvrstom otpadu, po gradovima;
  • (12.4.2) Opasan otpad po glavi stanovnika i proporcija tretiranog opasnog otpada prema vrsti tretmana;
  • (12.5.1) Nacionalna stopa reciklaže.

Ovaj projekat se implementira u okviru Programa Ujedinjenih nacija za okoliš “Hemikalije i otpad u Agendi 2030. – izgradnja kapaciteta za praćenje i pregled Ciljeva održivog razvoja (SDG) i u zemljama u razvoju". Bosna i Hercegovina je, po izboru Ujedinjenih nacija, jedna od tri zemlje u svijetu u kojoj će se definisati i testirati metodologija i indikatori za tri navedena cilja održivog razvoja iz oblasti opasnog otpada, komunalnog otpada i recikliranja.

Očekivani rezultat ovog projekta je da Bosna i Hercegovina kreira nacionalni Izvještaj o statistici hemikalija i otpada kroz koji će se dati podrška ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (SDG), te definisati i testirati statističke metodologije indikatora za praćenje njihove realizacije.

Tokom implementacije projekta ostvarena je saradnja sa UN-Habitat i Statističkim odjelom Ujedinjenih nacija (UNSD) u vezi sa drugim relevantnim indikatorima. U procesu implementacije se provodi pilot istraživanje u izabranim zemljama (Bosna i Hercegovina, Kostarika i Kamerun) na razvoju metodologije odabranih indikatora. Također, postoji saradnja sa ostalim UN organizacijama, kao što su Sekretarijat za strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM), Sekretarijat Bazelske, Roterdamske i Štokholmske konvencije (BRS) i Regionalnim uredima UN-a.