Vijesti

Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi redovno anketno istraživanje o upotrebi informaciono - komunikacionih tehnologija u preduzećima (IKT_P) na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

29.03.2019.

Image Title

Tim povodom Agencija za statistiku BiH, u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 26/04 i 42/04) obavještava poslovne subjekte u Distriktu Brčko da će sprovoditi statističko istraživanje „Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u preduzećima“  u periodu od 1. do do 15. aprila 2019. godine.

Podaci će se prikupljati  kombinovanim metodama: putem telefonskog i ličnog anketiranja (CATI).

Statističke institucije mole odgovorne osobe u preduzećima za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.