Vijesti

Ažuriranje statističkog okvira uzorka u BiH

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini prvi put nakon 10 godina dobiti će novi okvir uzorka za statistička istraživanja bazirana na domaćinstvima.

13.09.2019.

Image Title

U saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, Agencija za statistiku BiH po prvi put od 2009. godine radi ažuriranje Master okvira uzorka s krajnjim ciljem da poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje s EU standardima. Ova aktivnost se realizuje kroz projekat „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ uz finansijsku podršku delegacije EU u Bosni i Hercegovini.

Svrha ovog projekta je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi Master okvir uzorka će omogućiti složenije sheme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja. Samim tim, u narednim istraživanjima riješiti će se problem iz Master uzorka domaćinstava iz 2009. godine u kojem su promjene u domaćinstvima tokom vremena dale rezultat vrlo visokom stopom neodgovora i manjim reprezentativnim uzorkom.

Istraživanja zasnovana na uzorku jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini i njihov broj se stalno povećava. Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava na kvalitet odabira uzorka i kvalitet rezultata istraživanja, te je ažurirani okvir uzorka preduslov za kvalitetan rad statističkih institucija u BiH.

Predmet ovog projekta, koji se provodi u saradnji s agencijom Prism Research & Consulting iz Sarajeva, je ažuriranje za prva četiri kvartala. Nakon završetka projekta ažuriranje će nastaviti tri statističke institucije u BiH.

U prvom kvartalu potrebno je provesti popisivanje/ažuriranje ukupno 696 primarnih jedinica uzorka. Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije.

Predviđeno trajanje popisivanja za jedan kvartal je 22 dana, a početak terenskog rada za prvi kvartal je 17.9.2019. godine.