Vijesti

Prva interaktivna online mapa potencijala biomase u BiH

Kako bi se procijenio potencijal biomase u šumarstvu i poljoprivredi u Bosni i Hercegovini, UNDP i GIZ su osigurali tehničku podršku pri prikupljanju, uspostavi i prezentaciji podataka na online interaktivnoj mapi – Atlasu potencijala biomase.

31.10.2019.

Image Title

Tokom protekle dvije godine prikupljeni su podaci o osnovnim i nusproizvodima šumarstva i drvoprerađivačke industrije, te nusproizvodima biljne i stočarske proizvodnje za period 2012 – 2017. Za lakši pregled podaci su vizualizirani, i data je mogućnost obuhvata različitih prostornih nivoa. Mapa je dostupna na http://atlasbm.bhas.gov.ba/.

„Ove informacije će olakšati donosiocima odluka proces kreiranja politika u oblasti obnovljivih izvora energije, bolje planiranje, poboljšanje korištenja zemljišta ili subvencioniranje određene proizvodnje“ navodi Senka Mutabdžija Bećirović predstavnica UNDP projekta. Ujedno, investitori će imati uvid u raspoložive resurse za pokretanje bioenergetskih projekata, a istraživači i statističke institucije će dobiti podlogu za istraživanja i poboljšanje procesa prikupljanja podataka.

Interaktivna mapa je pripremljena u sklopu Radne grupe za praćenje potencijala biomase koja je osnovana sa ciljem osiguranja aktivnog učešća i vlasništva javnih institucija i stručnjaka u BiH nad aktivnostima i rezultatima ovog procesa. Članovi Radne grupe su definisali procese kreiranja metodike, prikupljanja, analize i zajedničkog tumačenja podataka o potencijalima šumske drvne i poljoprivredne biomase u BiH.

Mapa potencijala biomase predstavljena je tokom 6. sastanka Radne grupe održanog na Vlašiću 12. 03. 2019. godine. Tom prilikom Minela Pita, stručni saradnik za energetiku pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH istakla je „Kao zemlja potpisnica Ugovora o Energetskoj zajednici, Bosna i Hercegovina se obavezala postići ciljani udio od 40% obnovljivih izvora energije u svojoj bruto konačnoj potrošnji energije do 2020. godine. Ilustracije radi, na značaj biomase u potrošnji energije u BiH ukazuje činjenica da se toplotna energija iz obnovljivih izvora dobija iz čvrstih biogoriva, odnosno drvne biomase u najvećoj mjeri“. Bez obzira na značajan doprinos biomase u ukupnom energetskom miksu, podaci o ukupnoj potrošnji biomase se značajno razlikuju zavisno od studije i primijenjene metodike. Neposjedovanje jasne slike o udjelu biomase u potrošnji energije otežava definiranje budućih ciljeva Bosne i Hercegovine o udjelu obnovljivih izvora energije, u skladu sa njenim obavezama kao zemlje potpisnice Ugovora o uspostavi Energetske zajednice.

Sve navedene aktivnosti su realizovane u okviru Zajedničkog programa iz oblasti bioenergije u BiH; inicijative koja je pokrenuta pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u saradnji UNDP-a (projekt „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“ koji finansira Češka razvojna agencija), GIZ („Promocija obnovljivih izvora energije u BiH“) i USAID EIA projekta („Investiranje u sektor energije“).