Vijesti

Žene i muškarci, 2019

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u kontinuitetu objavljuje publikaciju “Žene i muškarci u BiH”, koja obuhvata podatke iz različitih statističkih i drugih oblasti razvrstane po spolu. Podaci daju kratak prikaz položaja žena i muškaraca u bosanskohercegovačkom društvu.

07.02.2020.

Image Title

Kroz ovu publikaciju, Agencija za statistiku BiH nastoji dati svojevrstan doprinos u postizanju jednakosti i ravnopravnosti među spolovima.

Publikacija se sastoji od slijedećih poglavlja: stanovništvo, zdravstvo i mortalitet, obrazovanje, nauka i istraživanje, zaposlenost, socijalna zaštita, kriminalitet, politička vlast, javna uprava i nasilje nad ženama. U njoj su dati tabelarni i grafički prikazi podataka, a pored apsolutnih podataka prikazanih po spolu, data je i spolna raspodjela prikazana u procentima. U ovogodišnjoj publikaciji se nastoji ostvariti i bolji vizuelni prikaz podataka, pa su određeni podaci prikazani kroz slike i infografiku. Ova publikacija može poslužiti kao izvor informacija svim korisnicima
zainteresovanim za položaj žena i muškaraca i za jednakost spolova u Bosni i Hercegovini.

Link na publikaciju