Vijesti

Bosna i Hercegovina u brojevima 2019

Agencija za statistiku BiH objavila godišnju publikaciju "Bosna i Hercegovina u brojevima 2019"

07.02.2020.

Image Title

U publikaciji su, na jednom mjestu, prezentirani najnoviji statistički podaci o Bosni i Hercegovini kao što su teritorija, stanovništvo, životni standard, industrija, vanjska trgovina, obrazovanje, kultura i umjetnost, tržište rada, cijene, statistika distributivne trgovine, građevinarstvo, saobraćaj, poštanske usluge, telekomunikacije, turizam, okoliš, poljoprivreda i šumarstvo.

Osim toga, prvi put ove godine Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa Centralnom bankom BiH, objavljuje i statistiku vladinih finansija.

Link na publikaciju