Vijesti

Sedmi talas ažuriranja statističkog okvira uzorka u BiH

Agencija za statistiku BiH nastavlja, tokom februara 2021. godine, sa provođenjem ažuriranja glavnog okvira uzorka s krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.

18.02.2021.

Image Title

Budući da su istraživanja zasnovana na uzorku jedna od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini, novi, ažurirani okvir uzorka omogućit će kvalitetniji rad statističkim institucijama u BiH, podizanje kvaliteta statističkih podataka, te unapređenje i razvoj novih statistika.

Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori, koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije, popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji (uključujući upitnik) koju su pripremile tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini. Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, spolu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i sl. Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definiranom strukturom i brojem popisnih krugova.

Napominjemo da će anketari prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski, te druge mjere u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika na terenu.

Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.