Vijesti

SDG Portal za Bosnu i Hercegovinu

Agencija za statistiku BiH danas je oficijelno pustila u produkciju portal o indikatorima za ciljeve održivog razvoja za Bosnu i Hercegovinu!

06.04.2021.

Image Title

Ciljevi održivog razvoja su univerzalni ciljevi i, kako bi ih postigla, svaka je zemlja odgovorna za razvijanje i implementaciju nacionalnih strategija, te se od svake zemlje očekuje da prati i izvještava o svom napretku u postizanju svakog cilja. SDG portal pruža vizualizaciju UN globalnih indikatora za Bosnu i Hercegovinu. Nadamo se da će ovaj portal potaknuti saradnju na radu u postizanju ciljeva održivog razvoja i doprinijeti praćenju i izvještavanju o napretku svakog cilja.

sdg.bhas.gov.ba