Vijesti

UN Dan 2021: UNESCO i Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

U sklopu obilježavanja Dana Ujedinjenih naroda 24. oktobra, UN agencije koje djeluju u zemlji, realizuju kampanju koja promoviše saradnju lokalnih partnera i UN-a.

24.10.2021.

Image Title

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, zajedno sa Federalnim zavodom za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republičkim zavodom za statistiku Republike Srpske, uz tehničku podršku UNESCO-a, radili su na unaprijeđenju prikupljanja podataka za statistiku obrazovanja.